Efterlysning – borttappat spel

Kamratgården har bett nitton04.se om en hjälpande hand vad gäller en efterlysning, något vi självfallet ställer upp med.

IFK Göteborg vill härmed efterlysa sitt spel. Det är oklart exakt hur länge spelet har varit försvunnet men den senaste säkra observationen är från november 2009 då spelet syntes till på Gamla Ullevi.

Det finns uppgifter som gör gällande att spelet observerats i trakterna av Valhalla IP i februari i år, dessa uppgifter har dock inte till fullo kunnat verifieras varför en viss osäkerhet råder om det verkligen var just Blåvitts eller någon annans spel som vittnena sett.

Helt säkert är att spelet skulle infunnit sig på Kamratgården i april där det stämt möte med Jonas Olsson för en genomgång av framtiden och sedvanliga försäsongstester, men spelet dök inte upp. När spelet inte anlände heller i Maj gick Jonas Olsson till Håkan Mild som i sin tur såg till att organisera såväl kansliet som frivilliga från bland annat hemvärnet i en sökkedja. Man har enligt obekräftade uppgifter fokuserat på området kring Kamratgården och dess gräsplaner men trots intensivt sökande i såväl diken som skogslänter, under bilarna på parkeringen, i transferfaxens in- och utkorgar och givetvis också på och kring Gamla Ullevi så har man inte lyckats finna spelet*.

Man har beslutat sig för att höra Gunnar Gren-statyn om han sett något, en åtgärd som känns aningen desperat då ju inte heller Gren fanns på sin plats under hela vintern och därmed har missat mycket av det senaste skvallret. Möjligen kan det också bli aktuellt att dragga Mölndalsån. Nästa steg är att ta hjälp av allmänheten vilket man nu gör.

Spelet var vid försvinnandet klätt i ett par blå shorts en blåvitrandig kortärmad tröja, långa strumpor och ett par svarta skor av märket Adidas. Tränare Olsson uppger att spelet vid försvinnandet var ett utvecklat possesionsspel av karaktären 4-2-3-1 och

Spelets pappa, Roger Gustafsson, hävdar att spelet inte varit sig riktigt likt sen det växte upp som ett mer diciplinerat 4-4-2 system och säger till nitton04.se att han befarar att spelet i ett infall av ungdomligt oförstånd kan ha hamnat i dåligt sällskap. Roger betonar vikten av en fungerande ungdomsakademi som kan utbilda spelet och samtidigt pränta in den diciplin som är viktig för spelets fortsatta utveckling.


Klubben efterlyser tips från personer som har sett spelet, eller personer som har sett någonting som kan sättas i samband med spelets försvinnande. En hittelön är utfäst i form av ett årskort på Lejonet & Björnen till den som bidrar med en avgörande upplysning som leder till försvinnandets uppklarande.

Har du upplysningar? Kontakta Håkan Mild på 031-7037300

*Positivt är dock att man fann en borttappad fotboll  i sumpmarken bortanför den lilla ridbanan intill Kamratgårdens bortre gräsplan. Av utseendet att döma är det den boll som mycket eftersökts sedan en kylig vårförmiddag 2002 då Stefan Lundin inte var på sin vakt och Kabba Samura drog iväg en så kallad satelit. Man har allmänt trott att bollen befunnit sig i omloppsbana, men isåfall är det något som å senare år rubbat dess bana och fått den att åter trilla ner på jorden.